DIGITALNI MARKETING

CONTENT IS KING MARKETING IS QUEEN

DIGITALNI MARKETING

 

Kako je prisustvo na Internetu postalo neizostavan element uspešnog poslovanja u bilo kojoj oblasti, tako je strategija osmišljavanja tog prisustva dobila na velikoj važnosti.


Da biste zaista bili prisutni na Internetu morate biti primećeni od strane onih kojih želite da Vas primete – dakle, od strane vaše ciljne grupe. Dobro osmišljen nastup na Internetu doprinosi kako uvećanju profitabilnosti vaše delatnosti, tako i izgradnji ili osnaživanju ugleda vašeg brenda.

Bilo da posedujete određeni Internet biznis koji želite da učinite profitabilnijim, ili poslujete na tradicionalan način, a uviđate da Vam je potrebna strategija nastupa na Internetu, ili ipak samo imate ideju da započnete Internet biznis – mi vam možemo pomoći.

Pored vođenja profila na društvenim mrežama, naš tim posebnu pažnju posvećuje content marketingu kao strategiji osvajanja ciljne grupe. Ciljnoj grupi se prilazi suptilnom, a ne ,,napadnom“ reklamom, tako da im se prvo daju korisne i zanimljive informacije, koje će im pomoći da se opredele za ono što im vi nudite.

Storytelling je druga važna strategija koju naš internet marketing tim uspešno praktikuje. Važnost ,,pričanja priče’’ o vrednostima do kojih je Vašem brendu stalo pokazuje neverovatne rezultate u postizanju definisanih ciljeva.

Pored navedenog, naš tim se u realizaciji postavljenih ciljeva oslanja na uvide neuromarketinga i bihevioralne nauke koje objašnjavaju ljudsko ponašanje i način na koji ljudi donose odluke. Duboko verujemo u multidisciplinarni pristup prilikom realizovanja bilo kog projekta.

Duboka i precizna fragmentacija tržišta koju omogućava Internet oglašavanje, a čiji je ishod ,,jedan čovek – jedan segment“, omogućava prelazak sa masovnog na mikromarketing. U spoznaji pozitivnih posledica koje proizlaze iz ovog fenomena, leži mogućnost da vašu delatnost učinimo profitabilnijom više nego ikada.