Opis aplikacije

Projekat je obuhvatao izradu Android aplikacije, za čitanje i kupovinu magazina „Nova Ekonomija“. Jedna od specifičnosti aplikacije je mogućnost kupovine poslednjeg broja magazina preko sms servisa. Aplikacija je rađena u programskom jeziku JAVA tako da se odlikuje vrhunskim performansama: sigurnošću, brzinom, stabilnošću, dizajnom.

Pogledajte aplikaciju!
Google Play