WEB DIZAJN

PRVO ŠTO SE PRIMETI NA JEDNOM SAJTU JE SVAKAKO DIZAJN

 

U okviru jednog web projekta dizajner je osoba kojoj je povereno osmišljavanje i realizacija samog izgleda web sajta, odnosno interfejsa koji se nalazi pred posetiocima web stranice.

Zadatak web dizajnera je da spajajući elemente koji čine web dizajn (boja, tipografija, tekstura, svetlost, kompozicija) i sam sadržaj web prezentacije (tekst, slike, multimedija, linkovi), kreira ugodan i za korisnike intuitivan interfejs za korišćenje. Istraživanja pokazuju da ljudski mozak vizuelne podatke procesuira 10.000 puta brže od tekstualnih, kao i to da su 90% informacija koje usvaja naš mozak vizuelne. Činjenicu da smo vizuelna bića po svojoj prirodi bi trebalo imati na umu kada se kreira izgled web sajta. Atmosfera kojom odiše jedan web sajt direktno utiče na njegov uspeh – dobar dizajn pretvara potencijalne klijente u sigurne klijente, jer dizajn je ono što korisnik prvo vidi i razume. Mnogi svetski poznati sajtovi kao što je AirBnB svoju naglu popularnost doživeli su upravo zbog ulaganja u sam izgled sajta i fotografija.
Prepustite nama da osmislimo i kreiramo dizajn sajta koji će Vaši potencijalni klijenti i kupci rado posećivati.